Rack PDU,Basic, Zero U, 16A, 230V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20

Hotline tư vấn:

(Ms.) Trang - 0944.447.080

(Mr.) Liêm - 0932.885.778

(Ms.) My - 0979 957 708