Tích hợp đầy đủ, triển khai nhanh chóng và quản lý dễ dàng

Các sản phẩm phòng máy chủ APC có thể mở rộng và thích ứng với trung tâm dữ liệu Các giải pháp cơ sở hạ tầng vật lý của Phòng CNTT cho 1 đến 5 giá đỡ có Tổng chi phí sở

hữu (Total Cost of Ownership (TCO)) thấp, nhanh chóng và dễ dàng cấu hình và triển khai, đồng thời đảm bảo khả năng tiếp cận quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn được duy trì . Các giải pháp hoàn chỉnh và tích hợp này có các thành phần nguồn, làm mát, giá đỡ, bảo mật và quản lý được phát triển để hoạt động cùng với phần mềm quản lý và thiết kế phòng máy chủ tích hợp. Các giải pháp này không chỉ cung cấp năng lượng, sao lưu và làm mát vượt trội, mà còn có thiết kế đẹp mắt.

TOC thấp hơn với nhiều quyền truy cập và tính linh hoạt hơn

Các giải pháp phòng máy chủ APC là các hệ thống được thiết kế sẵn giúp loại bỏ phỏng đoán khỏi thiết kế. Bởi vì chúng cũng được chuẩn hóa và phát triển để tích hợp liền mạch, nên bạn sẽ có được giải pháp tùy chỉnh mang lại tính khả dụng cao, tăng tính linh hoạt và giảm Tổng chi phí sở hữu. Chọn các giải pháp phòng máy chủ với:

  • Khả năng mật độ cao, dự phòng dễ dàng, giảm thời gian sửa chữa trung bình và giảm lỗi của con người
  • Tốc độ triển khai nhanh, có thể tăng hoặc giảm quy mô và cấu hình lại.
  • Phần mềm cung cấp năng lượng, làm mát, giám sát, quản lý và bảo dưỡng phòng máy chủ của bạn một cách dễ dàng và tin cậy.

Lựa chọn APC và Schneider Electric cho Phòng máy chủ của bạn

  • Các giải pháp đơn giản, độc lập hoặc tích hợp đầy đủ để biến bất kỳ phòng nào thành một trung tâm dữ liệu đáng tin cậy, sẵn có, phù hợp với doanh nghiệp và định hướng trong tương lai
  • Kiến trúc có thể được triển khai nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi: cho phép ảo hóa, xử lý mật độ cao, tăng hiệu quả
  • Quản lý dự án cho toàn bộ dự án: từ đánh giá đến “dự án & quyền sở hữu”
  • Tích hợp quản lý phòng máy chủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.